П8-ОП-2017 Доставка и обновяване на натурална минерална вода

Договор/ Обявление за възложена поръчка

Документи
Обявление за възложена поръчка 01-09-2017 11:57:57 Изтеглете файл
Ценово предложение 01-09-2017 12:00:15 Изтеглете файл
Техническа спецификация 01-09-2017 12:00:41 Изтеглете файл
Техническо предложение 01-09-2017 12:01:09 Изтеглете файл
Договор 01-09-2017 12:01:35 Изтеглете файл