П4-2018 Доставка на автомобилен бензин, марка А 95Н, зимен, клас „С“, минералeн без биокомпоненти

Договор и изпълнение

Документи
Борсов договор № 314 от 27.04.2018 02-05-2018 10:19:52 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка - Борсов договор № 314 от 27.04.2018г 02-05-2018 10:21:36 Изтеглете файл
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - Борсов договор № 314 от 27.04.2018 10-05-2018 15:44:23 Изтеглете файл
Борсов договор № 951 от 13.12.2018 19-12-2018 10:45:54 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка - Борсов договор № 951 от 13.12.2018 19-12-2018 10:47:51 Изтеглете файл
Борсов догоор № 958 27-12-2018 11:15:48 Изтеглете файл
Обялвение за възлагане на поръчка -Борсов договор № 958 27-12-2018 11:19:25 Изтеглете файл
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - Борсов договор № 951 от 13.12.2018 10-01-2019 16:32:03 Изтеглете файл
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - Борсов договор № 958 от 18.12.2018 10-01-2019 16:32:57 Изтеглете файл