П8-2018 Доставка на хлебна пшеница

Договор и изпълнение

Документи
Борсов договор № 660 01-10-2018 14:25:10 Изтеглете файл
Обявление за възлагане на поръчка - Борсов договор № 660 01-10-2018 14:26:00 Изтеглете файл
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 11-10-2018 16:32:27 Изтеглете файл