П1-ОП-2015 Застраховане на МПС и недвижимото имущество на агенцията - ГО, Каско, Злополука, Пожар и бедствия

Изпълнение или прекратяване на договорите - информация

Документи
Застраховка злополука на местата в МПС 20-06-2016 15:06:00 Изтеглете файл
Застраховка имущество 20-06-2016 15:07:00 Изтеглете файл
Застраховка каско 20-06-2016 15:08:00 Изтеглете файл
Застраховка Гражданска отговорност ДД-59 26-07-2016 17:19:00 Изтеглете файл
Застраховка Гражданска отговорност ДД-58 26-07-2016 17:20:00 Изтеглете файл
Застраховка Гражданска отговорност ДД-57 26-07-2016 17:21:00 Изтеглете файл
Застраховка на гражданска отговорност ДД-62 01-09-2016 16:35:00 Изтеглете файл
Застраховка Злополука на местата в МПС ДД-63 01-09-2016 16:37:00 Изтеглете файл
Застраховка Каско ДД-64 01-09-2016 16:38:00 Изтеглете файл
Застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите ДД-62 13-12-2016 16:00:40 Изтеглете файл
Застраховка Каско ДД-64 13-12-2016 16:00:45 Изтеглете файл
Застраховка Гражданска отговорност ДД-28 28-04-2017 13:45:47 Изтеглете файл
Комбинирана застраховка Имущество ДД-36 19-06-2017 14:34:41 Изтеглете файл
Застраховка Злополука на местата в МПС ДД-38 19-06-2017 14:42:54 Изтеглете файл
Застраховка Булстрад Каско Стандарт ДД-39 19-06-2017 14:45:46 Изтеглете файл
Застраховка Гражданска отговорност ДД-46 07-08-2017 16:22:14 Изтеглете файл
Застраховка Каско ДД-54 24-08-2017 14:09:23 Изтеглете файл
Застраховка Злополука на местата в МПС ДД-53 24-08-2017 14:11:17 Изтеглете файл
Застраховка на гражданска отговорност ДД-55 25-08-2017 14:12:24 Изтеглете файл
Застраховка Гражданска отговорност ДД-59 25-09-2017 16:02:43 Изтеглете файл
Зстраховка Каско ДД-60 25-09-2017 16:03:42 Изтеглете файл
Застраховка Злополука на местата МПС ДД-61 25-09-2017 16:04:07 Изтеглете файл
ОПД-ДД-64 "Каско", "Злополука на местата/лицата в МПС" и на имуществото на агенцията - застраховка "Пожар и природни бедствия" 13-10-2017 13:51:54 Изтеглете файл
"Гражданска отговорност", "Каско", "Злополука на местата/лицата в МПС" и на имуществото на агенцията - застраховка "Пожар и природни бедствия" 13-10-2017 13:54:16 Изтеглете файл
Застраховка Гражданска отговорност ДД-77 07-12-2017 16:25:43 Изтеглете файл
Застраховка Каско ДД-78 07-12-2017 16:28:47 Изтеглете файл
Обявление за приключване на договор ДД 40 15-06-2018 16:05:36 Изтеглете файл
Обявление за приключване на договор ДД 41 15-06-2018 16:06:42 Изтеглете файл
Обявление за приключване на договор ДД 42 15-06-2018 16:07:12 Изтеглете файл
Обявление за приключване на договор ДД 51 03-08-2018 13:49:51 Изтеглете файл
Обявление за приключване на договор ДД 57 21-08-2018 17:15:00 Изтеглете файл
Обявление за приключване на договор ДД 59 21-08-2018 17:20:00 Изтеглете файл
Обявление за приключване на договор ДД 58 22-08-2018 11:48:46 Изтеглете файл
Обявление за приключване на договор ДД 69 12-09-2018 17:35:45 Изтеглете файл
Обявление за приключване на договор ДД 70 12-09-2018 17:37:11 Изтеглете файл
Обявление за приключване на договор ДД 71 12-09-2018 17:37:49 Изтеглете файл
Обявление за приключване на договор ДД 83 24-10-2018 17:10:00 Изтеглете файл
Обявление за приключване на договор ДД 84 24-10-2018 17:15:00 Изтеглете файл
Обявление за приключване на договор ДД 78 24-10-2018 17:20:00 Изтеглете файл
Обявление за приключване на договор ДД 79 24-10-2018 17:26:00 Изтеглете файл
Обявление за приключване на договор ДД-91 21-11-2018 15:26:31 Изтеглете файл
Обявление за приключване на договор ДД-92 21-11-2018 15:28:41 Изтеглете файл
Обявление за приключване на договор ДД-94 13-12-2018 15:13:10 Изтеглете файл
Обявление за приключване на договор ДД-95 13-12-2018 15:16:51 Изтеглете файл
Обявление за приключен договор ДД-28 24-04-2019 17:10:41 Изтеглете файл
Обявление за приключен договор ДД 37 01-07-2019 16:23:45 Изтеглете файл
Обявление за приключен договор ДД 38 01-07-2019 16:24:36 Изтеглете файл
Обявление приключен договор ДД 40 01-07-2019 16:25:14 Изтеглете файл
Обявление за приключен договор ДД-62 31-07-2019 17:25:00 Изтеглете файл
Обявление за приключен договор ДД 67 21-08-2019 15:59:10 Изтеглете файл
Обявление за приключен договор ДД 68 21-08-2019 16:00:36 Изтеглете файл
Обявление за приключен договор ДД 70 21-08-2019 16:01:25 Изтеглете файл
Обявление за приключване на договор ДД 47 11-09-2019 15:08:30 Изтеглете файл
Обявление за приключване на договор ДД 48 11-09-2019 15:09:56 Изтеглете файл
Обявление за приключване на договор ДД 49 11-09-2019 15:10:36 Изтеглете файл
Обявление за приключване на договор ДД 74 от 29.08.2018 01-10-2019 17:03:26 Изтеглете файл
Обявление за приключване на договор ДД 75 от 29.08.2018 01-10-2019 17:05:42 Изтеглете файл
Обявление за приключване на договор ДД 76 от 29.08.2018 01-10-2019 17:06:24 Изтеглете файл
Обявление за приключване на договор ДД 83 от 14.09.2018 01-10-2019 17:07:02 Изтеглете файл
Обявление за приключване на договор ДД 84 от 14.09.2018 01-10-2019 17:07:45 Изтеглете файл
Обявление за приключване на договор ДД 86 от 01.10.2018 01-10-2019 17:08:22 Изтеглете файл
Обявление за приключване на договор ДД 87 от 01.10.2018 01-10-2019 17:09:00 Изтеглете файл