Договори и полици

Гражданска отговорност - автомобилна

Документи
Полица № BG/03/11 500 185 3869 наш номер ДД - 57/16.07.2015г. 20-07-2015 15:52:00 Изтеглете файл
Полица № BG/03/11 500 185 3410 наш номер ДД - 58/16.07.2015г. 20-07-2015 15:55:00 Изтеглете файл
Полица № BG/03/11 500 185 3794 наш номер ДД - 59/16.07.2015г. 20-07-2015 15:55:00 Изтеглете файл
ДОГОВОР № ДД - 62/12.08.2015г. (включва 11 полици) 13-08-2015 15:56:00 Изтеглете файл
ДОГОВОР № ДД - 79/04.12.2015г. (включва 9 полици) 07-12-2015 15:57:00 Изтеглете файл
Договор № ДД 28 /13.04.2016 г. 19-04-2016 14:09:00 Изтеглете файл
Договор № ДД 46 /18.07.2016 26-07-2016 17:22:00 Изтеглете файл
Договор ДД-55 / 09.08.2016 18-08-2016 15:34:00 Изтеглете файл
Договор ДД - 59/17.09.2016 г. 27-09-2016 16:15:00 Изтеглете файл
Договор ДД - 63/14.10.2016 г. 27-10-2016 15:57:00 Изтеглете файл
Договор ДД - 32/ 13.04.2017 г. 28-04-2017 13:47:21 Изтеглете файл
Договор ДД-51 oт 25.07.2017г 04-08-2017 16:26:51 Изтеглете файл
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ДД-59/11.08.2017 г. 28-08-2017 14:14:42 Изтеглете файл
Договор ДД-59/ 11.08.2017 г. 28-08-2017 14:21:49 Изтеглете файл
Обявление - ДД69 - Застраховка Гражданска отговорност 27-09-2017 12:03:42 Изтеглете файл
Договор ДД 69/ 01.09.2017 г. 27-09-2017 12:05:47 Изтеглете файл
ОВП-ДД-78-Гражданска отговорност 13-10-2017 13:49:33 Изтеглете файл
Договор ДД 78-09.10.2017 13-10-2017 13:50:42 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка 24-11-2017 15:12:31 Изтеглете файл
Договор ДД-84/ 30.10.2017 г. 24-11-2017 15:13:18 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка - договор № ДД-94_04.12.2017г. 11-12-2017 13:49:54 Изтеглете файл
Договор № ДД-94_04.12.2017г. 11-12-2017 13:51:11 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка - договор №ДД-91_20.11.2017г. 11-12-2017 13:52:01 Изтеглете файл
Договор № ДД-91_20.11.2017г. 11-12-2017 13:52:40 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка - ДД-28-Гражданска отговорност 23-04-2018 11:35:37 Изтеглете файл
Договор № BG/03/11.04.2018 г. ДД-28 23-04-2018 11:37:10 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка - BG-03-26.06.2018г.(ДД-58) 23-07-2018 11:32:46 Изтеглете файл
Договор № BG-03-26.06.2018 (ДД-58) 23-07-2018 11:33:56 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка-BG 03/16.07.2018г. (ДД-62) 06-08-2018 10:57:32 Изтеглете файл
Договор № BG 03/16.07.2018г. (ДД-62) 06-08-2018 11:17:04 Изтеглете файл
Договор ДД 68 24-08-2018 16:00:53 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка ДД 68 24-08-2018 16:02:02 Изтеглете файл
Договор - ДД 76 14-09-2018 14:30:17 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка - ДД 76 14-09-2018 14:31:16 Изтеглете файл
Договор ДД-83 от 14.09.2018 28-09-2018 14:33:16 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка ДД-83 28-09-2018 14:35:19 Изтеглете файл
Договор ДД 87 08-10-2018 11:34:38 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка ДД 87 08-10-2018 11:36:24 Изтеглете файл
Договор ДД 94 от 10.10.2018 19-10-2018 11:32:30 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка - Договор ДД94 19-10-2018 11:33:19 Изтеглете файл
Договор ДД 96 от 10.10.2018 19-10-2018 11:34:42 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка - Договор ДД96 19-10-2018 11:35:51 Изтеглете файл
Договор ДД-103 от 15.11.2018г 23-11-2018 11:42:37 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка Договор ДД-103 23-11-2018 11:44:43 Изтеглете файл
Договор ДД 107 от 04.12.2018 17-12-2018 13:26:42 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка ДД-107 17-12-2018 13:29:03 Изтеглете файл
Договор-ДД 114 от 20.12.2018г 07-01-2019 14:39:31 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка ДД-114 07-01-2019 14:40:56 Изтеглете файл
Договор ДД-4 от 14.01.2019г. 21-01-2019 15:45:03 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка към договор ДД-4 от 14.01.2019г 21-01-2019 15:46:42 Изтеглете файл
Договор ДД-21 от 28.02.2019 г 08-03-2019 11:40:14 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка ДД-21 08-03-2019 11:44:03 Изтеглете файл
Договор ДД-33 от 18.04.2018 г. 08-05-2019 16:32:42 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка към договор ДД-33 08-05-2019 16:34:10 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка ДД-59 05-08-2019 11:12:09 Изтеглете файл
Договор ДД-59 05-08-2019 11:20:05 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка ДД-64 26-08-2019 17:26:22 Изтеглете файл
Договор ДД-64 26-08-2019 17:31:01 Изтеглете файл
Договор ДД-74 от 10.09.2019 г. 04-10-2019 15:56:44 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка ДД-74 от 10.09.2019г. 04-10-2019 15:57:47 Изтеглете файл
Договор ДД 77 28-10-2019 11:33:04 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка - Договор ДД-77 28-10-2019 11:34:16 Изтеглете файл
Договор ДД 80 от 11.11.2019 16-12-2019 13:15:00 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка ДД-80 16-12-2019 13:15:00 Изтеглете файл
Договор ДД 89 от 10.12.2019 г. 23-12-2019 13:15:00 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка ДД-89 23-12-2019 13:30:00 Изтеглете файл