СОО-12-2017 Проектиране на водохващане, водоосигуряване за противопожарни нужди и отводняване в ПБ Антон към ТД София

Документация

Документи
Проект на договор 06-06-2017 15:12:03 Изтеглете файл
Техническа спецификация 06-06-2017 15:10:10 Изтеглете файл
Представяне на участника - Образец № 1 06-06-2017 15:09:15 Изтеглете файл
Техническо предложение - Образец № 3 06-06-2017 15:09:10 Изтеглете файл
Ценово предложение - Образец № 4 06-06-2017 15:08:09 Изтеглете файл
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 - Образец № 5 06-06-2017 15:07:24 Изтеглете файл
Декларация по чл.54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 - Образец № 6 06-06-2017 15:05:39 Изтеглете файл
Декларация за използване на подизпълнител - Образец № 7 06-06-2017 15:04:50 Изтеглете файл
Декларация за съгласие за участие като подизпълниел - Образец № 8 06-06-2017 15:03:00 Изтеглете файл
Списък на услугите - Образец № 9 06-06-2017 15:02:16 Изтеглете файл
Списък на техническите лица - Образец №10 06-06-2017 15:01:04 Изтеглете файл