СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ / ПОКАНИ ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

ПОЛ-33-2017 Измазване/обръщане на дограма, гипсова шпакловка, боядисване на стени и полагане на настилка от теракотни плочки - ЦТБ с. Соколово

ДА ДРВВЗ чрез Централна техническа база с. Соколово изпраща покана до определено лице по реда на чл. 191, ал. 1, т. 3 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Измазване/обръщане на дограма, гипсова шпакловка, боядисване на стени и полагане на настилка от теракотни плочки и цокъл в административната сграда на Централна техническа база с. Соколово .