СОО-18-2016 Извършване на услуга за техническо обслужване и ремонт на леки автомобили към ТД ДР Велико Търново

Документация

Документи
Съдържание 01-12-2016 13:56:00 Изтеглете файл
Представяне - Приложение № 1 01-12-2016 13:55:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение № 2 01-12-2016 13:54:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 3 01-12-2016 13:53:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 4 01-12-2016 13:52:00 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение № 5 01-12-2016 13:51:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 54 - Приложение № 6 01-12-2016 13:50:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 54 - Приложение № 7 01-12-2016 13:49:00 Изтеглете файл
Декларация за използването или неизползването на подизпълнители - Приложение № 8 01-12-2016 13:48:00 Изтеглете файл
Декларация от подизпълнител - Приложение № 9 01-12-2016 13:47:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Приложение № 10 01-12-2016 13:46:00 Изтеглете файл