ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ, ОБЯВЕНИ ПРЕДИ 15.04.2016 г.

ПП15-2016 Услуги по поддържане на пожароизвестителна система при ТД ДР Пловдив

"Услуги по абонаментно сервизно поддържане на пожароизвестителна система намираща се в складова база Долна махала при ТД „Държавен резерв“ гр. Пловдив, за срок от 1 година"