ПП33-2015 Частичен ремонт и СМР по покривна конструкция - СБ Дебелец

Документация за участие

Документи
Съдържание - Документация за участие 02-07-2015 14:07:00 Изтеглете файл
Техн. задание - Приложение 1 02-07-2015 14:06:00 Изтеглете файл
Оферта - Приложение 2 02-07-2015 14:05:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение 3 02-07-2015 14:05:00 Изтеглете файл
Декларация за конфиденциалност - Приложение 5 02-07-2015 14:04:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение 4 02-07-2015 14:04:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 47, ал.5 - Приложение 7 02-07-2015 14:03:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Приложение 6 02-07-2015 14:03:00 Изтеглете файл
Декларация за оглед - Приложение 8 02-07-2015 14:02:00 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение 9 02-07-2015 14:02:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с клаузите на договора - Приложение 11 02-07-2015 14:01:00 Изтеглете файл
Споразумение_ЗЗБУТ - Приложение 10 02-07-2015 14:01:00 Изтеглете файл