ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПП13-2014 Доставка на пожароизвестителна инсталация за ТД ДР В. Търново

Закупуване, доставка и монтаж на пожароизвестителна инсталация за СБ Иваново към ТД Велико Търново