Проекти на нормативни актове

Документи
Закон за изменение и допълнение на закона за запасите от нефт и нефтопродукти 29-03-2019 09:30:00 Изтеглете файл
Проект за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерски съвет 07-09-2018 11:05:30 Изтеглете файл
Проект за изменение на наредба усвояване на военни изделия и за създаване и поддържане на мощности за военновременна дейност на националното стопанство 31-08-2018 12:05:32 Изтеглете файл