Образци на деклар. по ЗПКОНПИ

Документи
Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ 06-11-2018 15:22:53 Изтеглете файл
Декларация за промяна в обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ 06-11-2018 15:21:09 Изтеглете файл
Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (за висши публични длъжности) 06-11-2018 15:20:58 Изтеглете файл
Декларация за промяна в обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ (за висши публични длъжности) 06-11-2018 15:18:13 Изтеглете файл