Антикорупция

Сигнали за корупция и нарушения в
ДА „Държавен резерв и военновременни запаси” може да подавате

  на телефон:

0800 12 909

 лично на адрес:
гр. София, 1000
ул. Московска №3
Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

както и на Интернет страницата на
Националния съвет по антикорупционни политики към Министерски съвет:

http://anticorruption.government.bg/content.aspx?p=12

Документи
Вътрешни правила за дейността на Инспектората на Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси 12-11-2018 15:36:23 Изтеглете файл
Вътрешни правила за изпълнение на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси в ДА ДРВВЗ 06-11-2018 15:38:27 Изтеглете файл
АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ 09-03-2018 15:15:05 Изтеглете файл
English