Антикорупция

Сигнали за корупция и нарушения в
ДА „Държавен резерв и военновременни запаси” може да подавате

  на телефон:

0800 12 909

 лично на адрес:
гр. София, 1000
ул. Московска №3
Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

както и на Интернет страницата на
Комисията за превенция и противодействие на корупцията:

http://anticorruption.government.bg/content.aspx?p=12

Документи
АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ 09-03-2018 15:15:05 Изтеглете файл
КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 24-07-2014 17:39:00 Изтеглете файл
English