По бюджетни програми

Заглавие Дата Файл
Разшифровка на разходите по бюджетна програма ЗИСННЦЗН към 31.03.2019 2019-05-10 16:01:37 Изтеглете файл
Разшифровка на разходите по бюджетна програма ДРВВЗ към 31.03.2019 2019-05-10 16:01:19 Изтеглете файл
Разшифровка на ведомствени и администрирани разходи по бюджетните програми към 31.03.2019 2019-05-10 16:01:03 Изтеглете файл
Отчет на разходите по област на политика и бюджетни програми към 31.03.2019 2019-05-10 16:00:40 Изтеглете файл
Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетните програми към 31.03.2019 2019-05-10 15:59:47 Изтеглете файл