По бюджетни програми

Заглавие Дата Файл
Разшифровка на разходите по бюджетна програма ЗИСННЦЗН към 30.09.2019 2019-10-29 16:17:29 Изтеглете файл
Разшифровка на разходите по бюджетна програма ДРВВЗ към 30.09.2019 2019-10-29 16:17:01 Изтеглете файл
Разшифровка на ведомствени и администрирани разходи по бюджетните програми към 30.09.2019 2019-10-29 16:16:22 Изтеглете файл
Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетните програми към 30.09.2019 2019-10-29 16:15:10 Изтеглете файл
Отчет на разходите по област на политика и бюджетни програми към 30.09.2019 2019-10-29 16:13:59 Изтеглете файл