По бюджетни програми

Заглавие Дата Файл
Разшифровка на разходите по бюджетна програма ЗИСННЦЗН към 30.06.2019 2019-08-02 11:57:10 Изтеглете файл
Разшифровка на разходите по бюджетна програма ДРВВЗ към 30.06.2019 2019-08-02 11:56:56 Изтеглете файл
Разшифровка на ведомствени и администрирани разходи по бюджетните програми към 30.06.2019 2019-08-02 11:56:31 Изтеглете файл
Отчет на разходите по област на политика и бюджетни програми към 30.06.2019 2019-08-02 11:56:18 Изтеглете файл
Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетните програми към 30.06.2019 2019-08-02 11:54:43 Изтеглете файл