Конкурси

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" обявява следните конкурси:

Началник на сектор-Териториална дирекция "Държавен резерв" - Плевен;Отдел "Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите"; Сектор "Складова база Троян"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

21.11.2018

Началник на сектор- Специализирана администрация;Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси";Териториална дирекция "Държавен резерв" - Плевен;Отдел "Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите"; Сектор "Складова база Троян"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Началник на сектор- Териториална дирекция "Държавен резерв" - Велико Търново; Отдел "Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите"; Сектор "Складова база Поликраище"

15.11.2018

Началник на сектор- Специализирана администрация; Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Териториална дирекция "Държавен резерв" - Велико Търново; Отдел "Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите"; Сектор "Складова база Поликраище"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Младши експерт - Териториална дирекция "Държавен резерв" - Варна; Отдел "Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите"; Сектор "Складова база Силистра"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

05.11.2018

Младши експерт- Специализирана администрация; Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Териториална дирекция "Държавен резерв" - Варна; Отдел "Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите"; Сектор "Складова база Силистра"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Главен вътрешен одитор - Звено за вътрешен одит; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

19.10.2018

Главен вътрешен одитор- Звено за вътрешен одит; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Вътрешен одитор - Звено за вътрешен одит; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

19.10.2018

Вътрешен одитор- Звено за вътрешен одит; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Младши експерт-Централна техническа база - Соколово; Отдел "Управление, контрол и информационно обслужване"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

09.10.2018

Младши експерт- Специализирана администрация; Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Централна техническа база - Соколово; Отдел "Управление, контрол и информационно обслужване"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Главен експерт-сектор СБ Ботевград на отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите”; Териториална дирекция "Държавен резерв" София; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

09.10.2018

Главен експерт- сектор СБ Ботевград на отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите”; Специализирана администрация Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Териториална дирекция "Държавен резерв" София; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Главен експерт-Специализирана администрация Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Териториална дирекция "Държавен резерв" София; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

09.10.2018

Главен експерт- Специализирана администрация Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Териториална дирекция "Държавен резерв" София; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Старши юрисконсулт-Специализирана администрация Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Териториална дирекция "Държавен резерв" София; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

09.10.2018

Старши юрисконсулт- Специализирана администрация Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Териториална дирекция "Държавен резерв" София; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Главен юрисконсулт-Специализирана администрация Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Териториална дирекция "Държавен резерв" София; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

09.10.2018

Главен юрисконсулт- Специализирана администрация Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Териториална дирекция "Държавен резерв" София; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Старши експерт-Териториална дирекция "Държавен резерв" - Плевен; Отдел "Финансови дейности и административно-правно обслужване"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

08.10.2018

Старши експерт Специализирана администрация; Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Териториална дирекция "Държавен резерв" - Плевен; Отдел "Финансови дейности и административно-правно обслужване"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Финансов контрольор- Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

05.10.2018

Финансов контрольор - Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...