Конкурси

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" обявява следните конкурси:

Главен експерт-Териториална дирекция "Държавен резерв" - Плевен; Отдел "Финансови дейности и административно-правно обслужване"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" "

14.03.2019

Главен експерт- Специализирана администрация; Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Териториална дирекция "Държавен резерв" - Плевен; Отдел "Финансови дейности и административно-правно обслужване"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Директор на дирекция - Обща администрация; Дирекция "Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка";Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

08.03.2019

Директор на дирекция - Обща администрация; Дирекция "Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка";Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Главен експерт-Териториална дирекция "Държавен резерв" - Плевен; Отдел "Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите"; Сектор "Складова база Троян" Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

28.02.2019

Главен експерт- Специализирана администрация; Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Териториална дирекция "Държавен резерв" - Плевен; Отдел "Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите"; Сектор "Складова база Троян" Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Началник отдел Индустриални и хранителни запаси

15.02.2019

Началник на отдел Специализирана администрация, Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси" , Отдел "Индустриални и хранителни запаси" при Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Главен експерт - Обща администрация; Дирекция "Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка";Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

01.02.2019

Главен експерт - Обща администрация; Дирекция "Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка";Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" "

прочети повече...

Старши юрисконсулт-Специализирана администрация;Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси";Териториална дирекция "Държавен резерв" София; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

14.01.2019

Старши юрисконсулт- Специализирана администрация;Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси";Териториална дирекция "Държавен резерв" София; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Главен експерт-Териториална дирекция "Държавен резерв" - Варна; Сектор „Контрол върху резервите и запасите“; отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“ Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

06.12.2018

Главен експерт- Специализирана администрация; Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Териториална дирекция "Държавен резерв" - Варна; Сектор „Контрол върху резервите и запасите“; отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“ Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Главен експерт-Териториална дирекция "Държавен резерв" - Плевен;Отдел "Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите";Сектор "Контрол върху резервите и запасите"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

06.12.2018

Главен експерт- Специализирана администрация;Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси";Териториална дирекция "Държавен резерв" - Плевен;Отдел "Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите";Сектор "Контрол върху резервите и запасите"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Началник отдел "Експлоатация и технология на съхранението на нефтопродукти" към ТД Бургас

29.11.2018

Началник отдел "Експлоатация и технология на съхранението на нефтопродукти" осигурява контрол към качеството на горивата и методите за неговото определяне (стандарти за пробоотбиране, лабораторни анализи), разпределяне на дейностите и задачите отнасящи се до експлоатацията, технологията и съхранението на нефтопродуктите в данъчен склад към ТД ДР Бургас

прочети повече...

Главен експерт Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси" ТД "Държавен резерв" - Варна

23.11.2018

Главен експерт Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси" ТД "Държавен резерв" - Варна / Отдел "Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите" / Сектор "Складови бази Шумен и Търговище" Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Старши счетоводител към звено: Специализирана администрация " Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси" при Териториална дирекция "Държавен резерв" - Варна

23.11.2018

Старши счетоводител към звено: Специализирана администрация " Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси" при Териториална дирекция "Държавен резерв" - Варна , отдел "Финансови дейности и административно-правно обслужване" -сектор "Финансово-правни дейности и административно обслужване"

прочети повече...