Конкурси

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" обявява следните конкурси:

Старши експерт-Специализирана администрация; Дирекция "Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване"; Отдел "Маркетинг, обществени поръчки и продажби"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

13.06.2019

Старши експерт- Специализирана администрация; Дирекция "Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване"; Отдел "Маркетинг, обществени поръчки и продажби"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Старши експерт- Специализирана администрация; Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Териториална дирекция "Държавен резерв" София; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

07.06.2019

Старши експерт- Специализирана администрация; Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Териториална дирекция "Държавен резерв" София; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Главен експерт-Териториална дирекция "Държавен резерв" - Велико Търново; Отдел "Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите"; Сектор "Складова база Поликраище"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

29.05.2019

Главен експерт- Специализирана администрация; Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Териториална дирекция "Държавен резерв" - Велико Търново; Отдел "Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите"; Сектор "Складова база Поликраище"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Старши експерт-Централна техническа база - Соколово; Отдел "Финансови дейности и административно-правно обслужване"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

27.05.2019

Старши експерт- Специализирана администрация; Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Централна техническа база - Соколово; Отдел "Финансови дейности и административно-правно обслужване"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Главен експерт - Обща администрация; Дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността"; Отдел "Управление на собствеността"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

23.05.2019

Главен експерт- Обща администрация; Дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността"; Отдел "Управление на собствеността"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Главен вътрешен одитор-Звено за вътрешен одит; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

15.05.2019

Главен вътрешен одитор- Звено за вътрешен одит; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Вътрешен одитор-Звено за вътрешен одит; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

15.05.2019

Вътрешен одитор- Звено за вътрешен одит; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Старши експерт- Специализирана администрация; Дирекция "Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване"; Отдел "Маркетинг, обществени поръчки и продажби"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

07.05.2019

Старши експерт- Специализирана администрация; Дирекция "Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване"; Отдел "Маркетинг, обществени поръчки и продажби"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Държавен експерт-Специализирана администрация; Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Отдел "Медицински резерв"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

07.05.2019

Държавен експерт - Специализирана администрация; Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Отдел "Медицински резерв"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Главен експерт - Специализирана администрация; Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Териториална дирекция "Държавен резерв" София; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

10.04.2019

Главен експерт - Специализирана администрация; Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Териториална дирекция "Държавен резерв" София; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Главен експерт - Специализирана администрация; Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Отдел "Горива и масла"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

10.04.2019

Главен експерт - Специализирана администрация; Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Отдел "Горива и масла"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Главен експерт-Териториална дирекция "Държавен резерв" - Плевен; Отдел "Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите"; Сектор "Контрол върху резервите и запасите"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

29.03.2019

Главен експерт- Специализирана администрация; Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Териториална дирекция "Държавен резерв" - Плевен; Отдел "Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите"; Сектор "Контрол върху резервите и запасите"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...