Конкурси

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" обявява следните конкурси:

Юрисконсулт-Териториална дирекция "Държавен резерв" - Пловдив; Отдел "Финансови дейности и административно-правно обслужване"; Сектор "Финансово - правни дейности и управление на собствеността"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

31.01.2018

Юрисконсулт- Специализирана администрация; Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Териториална дирекция "Държавен резерв" - Пловдив; Отдел "Финансови дейности и административно-правно обслужване"; Сектор "Финансово - правни дейности и управление на собствеността"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Главен експерт - Обща администрация; Дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността"; Отдел "Управление на собствеността"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

19.01.2018

Главен експерт - Обща администрация; Дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността"; Отдел "Управление на собствеността"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Началник на сектор-Териториална дирекция "Държавен резерв" - Плевен; Отдел "Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите"; Сектор "Медицинска база Ловеч"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

19.12.2017

Началник на сектор- Специализирана администрация; Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Териториална дирекция "Държавен резерв" - Плевен; Отдел "Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите"; Сектор "Медицинска база Ловеч"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Старши експерт- Териториална дирекция "Държавен резерв" - Варна; Отдел "Финансови дейности и административно-правно обслужване"; Сектор "Финансово-правни дейности и административно обслужване"

15.12.2017

Старши експерт - Специализирана администрация; Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Териториална дирекция "Държавен резерв" - Варна; Отдел "Финансови дейности и административно-правно обслужване"; Сектор "Финансово-правни дейности и административно обслужване"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Главен експерт - Териториална дирекция "Държавен резерв" - Варна; Отдел "Финансови дейности и административно-правно обслужване"; Сектор "Финансово-правни дейности и административно обслужване"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси

07.12.2017

Главен експерт - Специализирана администрация; Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Териториална дирекция "Държавен резерв" - Варна; Отдел "Финансови дейности и административно-правно обслужване"; Сектор "Финансово-правни дейности и административно обслужване"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси

прочети повече...

Старши експерт-Териториална дирекция "Държавен резерв" - Варна; Отдел "Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите"; Сектор "Синдел" Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

27.11.2017

Старши експерт- Специализирана администрация; Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Териториална дирекция "Държавен резерв" - Варна; Отдел "Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите"; Сектор "Синдел" Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Началник сектор; Главна дирекция "ДРВВЗ"; ТД "Държавен резерв" - Пловдив; Отдел "Финансови дейности и административно-правно обслужване"

24.11.2017

Началник сектор;Специализирана администрация; Главна дирекция "ДРВВЗ"; ТД "Държавен резерв" - Пловдив; Отдел "Финансови дейности и административно-правно обслужване" при Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Главен експерт- Териториална дирекция "Държавен резерв" - Плевен; Отдел "Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите"; Сектор "Контрол върху резервите и запасите"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

22.11.2017

Главен експерт- Специализирана администрация; Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Териториална дирекция "Държавен резерв" - Плевен; Отдел "Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите"; Сектор "Контрол върху резервите и запасите"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Главен юрисконсулт - Специализирана администрация; ГД "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси";ТД ДР- Пловдив;Отдел "Финансови дейности и административно-правно обслужване";Сектор "Финансово - правни дейности и управление на собствеността"

20.11.2017

Главен юрисконсулт- Специализирана администрация;Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Териториална дирекция "Държавен резерв" - Пловдив; Отдел "Финансови дейности и административно-правно обслужване" Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Главен юрисконсулт-Отдел "Правно-нормативно обслужване и европейска координация"; Сектор "Правно-нормативно обслужване"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

10.11.2017

Главен юрисконсулт- Обща администрация; Дирекция "Административно-правно обслужване и европейска координация"; Отдел "Правно-нормативно обслужване и европейска координация"; Сектор "Правно-нормативно обслужване"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Главен експерт - Териториална дирекция "Държавен резерв" - Плевен; отдел "Финансови дейности и административно-правно обслужване"

01.11.2017

Главен експерт - Териториална дирекция "Държавен резерв" - Плевен; Отдел "Финансови дейности и административно-правно обслужване"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Главен експерт - Териториална дирекция "Държавен резерв" - Варна; Отдел "Финансови дейности и административно-правно обслужване"; Сектор "Управление на собствеността"

26.10.2017

Главен експерт - Специализирана администрация; Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Териториална дирекция "Държавен резерв" - Варна; Отдел "Финансови дейности и административно-правно обслужване"; Сектор "Управление на собствеността"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...