Конкурси

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" обявява следните конкурси:

Старши експерт Специализирана администрация / Дирекция "Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване" / Отдел "Маркетинг, обществени поръчки и продажби" Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

09.09.2019

Старши експерт Специализирана администрация / Дирекция "Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване" / Отдел "Маркетинг, обществени поръчки и продажби" Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Главен експерт в Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси" Отдел "Горива и масла" при Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

22.08.2019

Главен експерт в Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси" Отдел "Горива и масла" при Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Старши експерт Специализирана администрация / Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси" / Териториална дирекция "Държавен резерв" София Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

21.08.2019

Старши експерт Специализирана администрация / Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси" / Териториална дирекция "Държавен резерв" София Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Старши експерт Специализирана администрация / Дирекция "Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване" / Отдел "Маркетинг, обществени поръчки и продажби" Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

20.08.2019

Старши експерт Специализирана администрация / Дирекция "Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване" / Отдел "Маркетинг, обществени поръчки и продажби" Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Началник на отдел-Териториална дирекция "Държавен резерв" - Велико Търново; Отдел "Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

19.07.2019

Началник на отдел- Специализирана администрация; Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Териториална дирекция "Държавен резерв" - Велико Търново; Отдел "Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Младши експерт-Териториална дирекция "Държавен резерв" - Варна; Отдел "Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите"; Сектор "Складова база Силистра"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

02.07.2019

Младши експерт- Специализирана администрация; Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Териториална дирекция "Държавен резерв" - Варна; Отдел "Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите"; Сектор "Складова база Силистра"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Началник на отдел - Специализирана администрация; Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Териториална дирекция "Държавен резерв" София; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

27.06.2019

Началник на отдел- Специализирана администрация; Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Териториална дирекция "Държавен резерв" София; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Главен юрисконсулт - Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Териториална дирекция "Държавен резерв" София; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

24.06.2019

Главен юрисконсулт - Специализирана администрация / Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси" / Териториална дирекция "Държавен резерв" София Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Началник на сектор - Териториална дирекция "Държавен резерв" - Бургас; Отдел Експлоатация и технология на съхранението на нефтопродукти; Сектор Контролно измервателни прибори и автоматика; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

21.06.2019

Началник на сектор Специализирана администрация / Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси" / Териториална дирекция "Държавен резерв" - Бургас / Отдел Експлоатация и технология на съхранението на нефтопродукти / Сектор Контролно измервателни прибори и автоматика Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Началник на сектор-Териториална дирекция "Държавен резерв" - Плевен; Отдел "Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите"; Сектор "Складова база Горни Дъбник"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

18.06.2019

Началник на сектор- Специализирана администрация; Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Териториална дирекция "Държавен резерв" - Плевен; Отдел "Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите"; Сектор "Складова база Горни Дъбник"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Началник на сектор-Специализирана администрация;Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси";Териториална дирекция "Държавен резерв" София; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

14.06.2019

Началник на сектор- Специализирана администрация;Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси";Териториална дирекция "Държавен резерв" София; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Началник на сектор-Териториална дирекция "Държавен резерв" - Варна; Отдел "Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите"; Сектор "Складови бази Шумен и Търговище"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

14.06.2019

Началник на сектор- Специализирана администрация; Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Териториална дирекция "Държавен резерв" - Варна; Отдел "Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите"; Сектор "Складови бази Шумен и Търговище"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...