Kандидати в конкурси

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в Сектор „Контрол върху резервите и запасите“ към отдел УСБКРЗ при ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ” ВАРНА

27.12.2018

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в Сектор „Контрол върху резервите и запасите“ към отдел УСБКРЗ при ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ” ВАРНА

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в сектор „Контрол върху резервите и запасите“ на отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“ ТД Плевен

27.12.2018

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: ТД „Държавен резерв” гр. Плевен, в сектор „Контрол върху резервите и запасите“ на отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Началник отдел в отдел „Експлоатация и технология на съхранението на нефтопродукти” в ТД „ДР” град Бургас

17.12.2018

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността- Началник отдел в отдел „Експлоатация и технология на съхранението на нефтопродукти” в Териториална дирекция „Държавен резерв” град Бургас към Главна дирекция „Държавен резерв, военновременни и задължителни запаси“ при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Старши счетоводител на Сектор ФПДАО към отдел ФДАПО при ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ “ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ” ВАРНА

10.12.2018

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Старши счетоводител на Сектор ФПДАО към отдел ФДАПО при ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ “ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ” ВАРНА

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в Сектор „СБ Шумен и Търговище“ към отдел УСБКРЗ при ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ” ВАРНА

10.12.2018

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в Сектор „СБ Шумен и Търговище“ към отдел УСБКРЗ при ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ” ВАРНА

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Началник сектор - Троян в административно звено: ТД „Държавен резерв” гр. Плевен

10.12.2018

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Началник сектор в сектор „Складова база Троян“ в административно звено: ТД „Държавен резерв” гр. Плевен, в сектор „Контрол върху резервите и запасите“ на отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Началник сектор в административно звено: сектор СБ Поликраище при отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите”, на ТД „Държавен резерв” гр. Велико Търново

05.12.2018

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Началник сектор в административно звено: сектор СБ Поликраище при отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите”, на ТД „Държавен резерв” гр. Велико Търново

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Вътрешен одитор в административно звено – Звено за вътрешен одит при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“

05.11.2018

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Вътрешен одитор в административно звено – Звено за вътрешен одит при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен вътрешен одитор в административно звено – Звено за вътрешен одит

05.11.2018

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен вътрешен одитор в административно звено – Звено за вътрешен одит при ДА „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси”

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Старши юрисконсулт в сектор „Финансови дейности и правно обслужване“ в Териториална дирекция „Държавен резерв“ – гр. София при ДА ДРВВЗ

26.10.2018

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Старши юрисконсулт в сектор „Финансови дейности и правно обслужване“ в Териториална дирекция „Държавен резерв“ – гр. София при ДА ДРВВЗ

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен юрисконсулт в сектор „Финансови дейности и правно обслужване“ в Териториална дирекция „Държавен резерв“ – гр. София при ДА ДРВВЗ

26.10.2018

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен юрисконсулт в сектор „Финансови дейности и правно обслужване“ в Териториална дирекция „Държавен резерв“ – гр. София при ДА ДРВВЗ

прочети повече...