Kандидати в конкурси

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен юрисконсулт в административно звено: сектор „Финансово – правни дейности и управление на собствеността“, отдел „Финансови дейности и административно – правно обслужване“,

07.12.2017

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен юрисконсулт в административно звено: сектор „Финансово – правни дейности и управление на собствеността“, отдел „Финансови дейности и административно – правно обслужване“,

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен юрисконсулт в сектор „Правно – нормативно обслужване“ в административно звено - отдел „Правно-нормативно обслужване и европейска координация“, дирекция АПОЕК при ДА ДРВВЗ

27.11.2017

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен юрисконсулт в сектор „Правно – нормативно обслужване“ в административно звено - отдел „Правно-нормативно обслужване и европейска координация“, дирекция АПОЕК при ДА ДРВВЗ

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: ТД „Държавен резерв” гр. Плевен, отдел „Финансови дейности и административно-правно обслужване“

20.11.2017

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: ТД „Държавен резерв” гр. Плевен, отдел „Финансови дейности и административно-правно обслужване“

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - "Главен експерт " в Сектор "Управление на собствеността" към отдел ФДАПО при ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ” ВАРНА

13.11.2017

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - "Главен експерт " в Сектор "Управление на собствеността" към отдел ФДАПО при ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ” ВАРНА

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - "Главен експерт " в Сектор "СБ Шумен и Търговище" към отдел УСБКРЗ при ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ” ВАРНА

13.11.2017

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - "Главен експерт " в Сектор "СБ Шумен и Търговище" към отдел УСБКРЗ при ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ” ВАРНА

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: „МАРКЕТИНГ, ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПРОДАЖБИ“

06.11.2017

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: „МАРКЕТИНГ, ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПРОДАЖБИ“

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в сектор "Добруджа" към отдел "УСБКРЗ" при Териториална дирекция “Държавен резерв” Варна

30.10.2017

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в сектор "Добруджа" към отдел "УСБКРЗ" при Териториална дирекция “Държавен резерв” Варна

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен юрисконсулт в административно звено: отдел „Финансови дейности и правно обслужване” на Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. София

27.10.2017

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен юрисконсулт в административно звено: отдел „Финансови дейности и правно обслужване” на Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. София към Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси” при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Държавен инспектор в административно звено: "Инспекторат"

23.10.2017

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Държавен инспектор в административно звено: "Инспекторат"

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Началник на отдел - „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите” на ТД „Държавен резерв” град Бургас при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

05.10.2017

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Началник отдел в отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите” на Териториална дирекция „Държавен резерв” град Бургас при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Инспектор в административно звено: Инспекторат

02.10.2017

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Инспектор в административно звено: Инспекторат

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Държавен вътрешен одитор в административно звено: ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ

02.10.2017

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Държавен вътрешен одитор в административно звено: ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ

прочети повече...