Kандидати в конкурси

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт: сектор „Финансово – правни дейности и управление на собствеността“, отдел „Финансови дейности и административно – правно обслужване“, при ТД “Държавен резерв” Пловдив

05.07.2018

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: сектор „Финансово – правни дейности и управление на собствеността“, отдел „Финансови дейности и административно – правно обслужване“, при Териториална дирекция “Държавен резерв” Пловдив към Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси”

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в отдел “Административно - информационно обслужване и човешки ресурси” в административно звено: Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. София

02.07.2018

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в отдел “Административно - информационно обслужване и човешки ресурси” в административно звено: Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. София към Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси” при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси"

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите” на Териториална дирекция „Държавен резерв” град Бургас

02.07.2018

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите” на Териториална дирекция „Държавен резерв” град Бургас при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в отдел „Финансова дейност и административно-правно обслужване” на Териториална дирекция „Държавен резерв” град Бургас

02.07.2018

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в отдел „Финансова дейност и административно-правно обслужване” на Териториална дирекция „Държавен резерв” град Бургас при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

прочети повече...

Главен експерт в административно звено ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ” ЦЕНТРАЛНА ТЕХНИЧЕСКА БАЗА С. СОКОЛОВО

25.06.2018

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ” ЦТБ с.Соколово към Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси”

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Младши експерт в административно звено отдел „ФИНАНСОВИ ДЕЙНОСТИ И АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ” при ЦЕНТРАЛНА ТЕХНИЧЕСКА БАЗА С. СОКОЛОВО

21.06.2018

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Младши експерт в административно звено отдел „ФИНАНСОВИ ДЕЙНОСТИ И АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ” при ЦТБ с. Соколово към Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси”

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в отдел „Финансови дейности и административно-правно обслужване” на Териториална дирекция „Държавен резерв” град Бургас

15.06.2018

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в отдел „Финансови дейности и административно-правно обслужване” на Териториална дирекция „Държавен резерв” град Бургас при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: сектор СБ Дебелец и Габрово при отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите”, на ТД „Държавен резерв” гр. Велико Търново

15.06.2018

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: сектор СБ Дебелец и Габрово при отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите”, на ТД „Държавен резерв” гр. Велико Търново

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Старши експерт в административно звено: отдел „Финансови дейности, административно-правно обслужване и поддържане на складовите бази”, при ТД „Държавен резерв” гр. Велико Търново

15.06.2018

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Старши експерт в административно звено: отдел „Финансови дейности, административно-правно обслужване и поддържане на складовите бази”, при ТД „Държавен резерв” гр. Велико Търново

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено - дирекция „Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка“ при ДА ДРВВЗ

15.06.2018

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено -дирекция „Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка“ при ДА ДРВВЗ

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Старши експерт в административно звено: „МАРКЕТИНГ, ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПРОДАЖБИ“ при ДА ДРВВЗ

15.06.2018

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Старши експерт в административно звено: „МАРКЕТИНГ, ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПРОДАЖБИ“

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в сектор „Складова база Долна махала“, отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“, при Териториална дирекция “Държавен резерв” Пловдив

15.06.2018

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: сектор „Складова база Долна махала“, отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“, при Териториална дирекция “Държавен резерв” Пловдив

прочети повече...