Kандидати в конкурси

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Юрисконсулт -ТД "Държавен резерв" - Пловдив; сектор „Финансово – правни дейности и управление на собствеността“, отдел „Финансови дейности и административно – правно обслужване“

19.02.2018

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Юрисконсулт -Териториална дирекция "Държавен резерв" - Пловдив;в административно звено: сектор „Финансово – правни дейности и управление на собствеността“, отдел „Финансови дейности и административно – правно обслужване“

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Главен експерт в отдел Управление на собствеността към Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“ при ДА ДРВВЗ

05.02.2018

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността-Главен експерт в отдел Управление на собствеността към Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“ при ДА „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси”

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Началник на сектор „Медицинска база" Ловеч към ТД „Държавен резерв” гр. Плевен

05.01.2018

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Началник на сектор „Медицинска база" Ловеч, отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“ към ТД „Държавен резерв” гр. Плевен

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Старши експерт в сектор ФПДАО при Териториална дирекция “Държавен резерв” Варна

04.01.2018

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Старши експерт в сектор Финансово правни дейности и административно обслужване към отдел ФДАПО при Териториална дирекция “Държавен резерв” Варна

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в Сектор " Финансово-правни дейности и административно обслужване" към отдел ФДАПО при ТД “Държавен резерв” Варна

28.12.2017

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в Сектор "Финансово-правни дейности и административно обслужване" към отдел "ФДАПО" при Териториална дирекция “Държавен резерв” Варна

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Старши експерт в сектор "Синдел" към отдел УСБКРЗ при Териториална дирекция “Държавен резерв” Варна

14.12.2017

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Старши експерт в сектор "Синдел" към отдел УСБКРЗ при Териториална дирекция “Държавен резерв” Варна

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: ТД „Държавен резерв” гр. Плевен, отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“

11.12.2017

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: ТД „Държавен резерв” гр. Плевен, отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Началник на сектор в „Административно – информационно обслужване и управление на човешките ресурси“ при Териториална дирекция “Държавен резерв” Пловдив

11.12.2017

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Началник на сектор в „Административно – информационно обслужване и управление на човешките ресурси“ в административно звено: отдел „Финансови дейности и административно – правно обслужване“, при Териториална дирекция “Държавен резерв” Пловдив към Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси”

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен юрисконсулт в административно звено: сектор „Финансово – правни дейности и управление на собствеността“, отдел „Финансови дейности и административно – правно обслужване“,

07.12.2017

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен юрисконсулт в административно звено: сектор „Финансово – правни дейности и управление на собствеността“, отдел „Финансови дейности и административно – правно обслужване“,

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен юрисконсулт в сектор „Правно – нормативно обслужване“ в административно звено - отдел „Правно-нормативно обслужване и европейска координация“, дирекция АПОЕК при ДА ДРВВЗ

27.11.2017

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен юрисконсулт в сектор „Правно – нормативно обслужване“ в административно звено - отдел „Правно-нормативно обслужване и европейска координация“, дирекция АПОЕК при ДА ДРВВЗ

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: ТД „Държавен резерв” гр. Плевен, отдел „Финансови дейности и административно-правно обслужване“

20.11.2017

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: ТД „Държавен резерв” гр. Плевен, отдел „Финансови дейности и административно-правно обслужване“

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - "Главен експерт " в Сектор "Управление на собствеността" към отдел ФДАПО при ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ” ВАРНА

13.11.2017

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - "Главен експерт " в Сектор "Управление на собствеността" към отдел ФДАПО при ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ” ВАРНА

прочети повече...