Kандидати в конкурси

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт, сектор „Петролна база Първомай“, отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“ при Териториална дирекция “Държавен резерв” Пловдив

10.04.2018

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: сектор „Петролна база Първомай“, отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“ при Териториална дирекция “Държавен резерв” Пловдив към Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси”

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Старши експерт в отдел Маркетинг, обществени поръчки и продажби

05.04.2018

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Старши експерт в отдел Маркетинг, обществени поръчки и продажби към Дирекция Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване при Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт: Териториална дирекция Пловдив, отдел „Финансови дейности и административно – правно обслужване“

15.03.2018

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: сектор „Административно – информационно обслужване и управление на човешките ресурси“, отдел „Финансови дейности и административно – правно обслужване“ - ТД Пловдив

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен юрисконсулт в административно звено: ТД „Държавен резерв” гр. Плевен, отдел „Финансови дейности и административно-правно обслужване“

08.03.2018

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен юрисконсулт в административно звено: ТД „Държавен резерв” гр. Плевен, отдел „Финансови дейности и административно-правно обслужване“

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Юрисконсулт -ТД "Държавен резерв" - Пловдив; сектор „Финансово – правни дейности и управление на собствеността“, отдел „Финансови дейности и административно – правно обслужване“

19.02.2018

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Юрисконсулт -Териториална дирекция "Държавен резерв" - Пловдив;в административно звено: сектор „Финансово – правни дейности и управление на собствеността“, отдел „Финансови дейности и административно – правно обслужване“

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Главен експерт в отдел Управление на собствеността към Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“ при ДА ДРВВЗ

05.02.2018

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността-Главен експерт в отдел Управление на собствеността към Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“ при ДА „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси”

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Началник на сектор „Медицинска база" Ловеч към ТД „Държавен резерв” гр. Плевен

05.01.2018

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Началник на сектор „Медицинска база" Ловеч, отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“ към ТД „Държавен резерв” гр. Плевен

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Старши експерт в сектор ФПДАО при Териториална дирекция “Държавен резерв” Варна

04.01.2018

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Старши експерт в сектор Финансово правни дейности и административно обслужване към отдел ФДАПО при Териториална дирекция “Държавен резерв” Варна

прочети повече...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в Сектор " Финансово-правни дейности и административно обслужване" към отдел ФДАПО при ТД “Държавен резерв” Варна

28.12.2017

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в Сектор "Финансово-правни дейности и административно обслужване" към отдел "ФДАПО" при Териториална дирекция “Държавен резерв” Варна

прочети повече...