Документи

Документи
Анкетна карта 13-12-2017 14:45:00 Изтеглете файл
Харта на клиента 12-12-2017 15:30:00 Изтеглете файл
Вътрешни правила за организация на административното обслужване в ДА ДРВВЗ 08-12-2017 10:15:00 Изтеглете файл
Списък на административни услуги, предоставяни от ДА ДРВВЗ 24-02-2015 10:16:00 Изтеглете файл
Протокол за устно заявяване на консултация 24-02-2015 10:00:00 Изтеглете файл
Протокол за устно заявяване УП 2 и УП 3 24-02-2015 09:45:00 Изтеглете файл
Протокол за устно заявяване ДОИ 24-02-2015 09:15:00 Изтеглете файл