Обновяване на държавни резерви от зърно през 2020 г.

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ предвижда обновяване на 14 457,312 тона хлебна пшеница и 1052,097 тона царевица през 2020 г.