Избор на съхранител със складове, регистрирани по реда на чл. 38 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти за съхраняване на запаси за извънредни ситуации от гориво за дизелови двигатели и газьол

Документи
Избор на съхранител със складове, регистрирани по реда на чл. 38 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти за съхраняване на запаси за извънредни ситуации от гориво за дизелови двигатели и газьол 26-07-2018 10:35:00 Изтеглете файл