Избор на съхранител със складове, регистрирани по реда на чл. 38 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти за съхраняване на запаси за извънредни ситуации от гориво за дизелови двигатели клас Е, създадени от ДА ДРВВЗ по същия закон

Документи
Избор на съхранител със складове, регистрирани по реда на чл. 38 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти за съхраняване на запаси за извънредни ситуации от гориво за дизелови двигатели клас Е, създадени от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ по същия закон 20-12-2017 16:15:00 Изтеглете файл