Избор на съхранител със складове, регистрирани по реда на чл. 38 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти за съхраняване на запаси за извънредни ситуации от гориво за дизелови двигатели клас Е, създадени от ДА ДРВВЗ по същия закон

Документи
Заповед за прекратяване на конкурс 28-06-2019 17:16:49 Изтеглете файл
Избор на съхранител със складове, регистрирани по реда на чл. 38 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти за съхраняване на запаси за извънредни ситуации от гориво за дизелови двигатели клас Е, създадени от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ по същия закон 20-12-2017 16:15:00 Изтеглете файл