Изменени нива на запаси за извънредни ситуации - 2018 г.

Съобщение по реда на чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс за издадени заповеди на председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” за изменение на разпореждания за определените нива на запаси за извънредни ситуации на задължените лица: „БОРОГАЗ” ЕООД, „ГЛОБАЛ ПЕТРОЛИУМ СЪРВИС“ ЕООД, „МАКРО ПРОТЕКТ” EООД и „ПРОАКТИВ МИШЪН” ЕООД.

Документи
Изменени нива на запаси за извънредни ситуации - 2018 г. 27-07-2018 17:00:00 Изтеглете файл