Бюлетин за продажби

Търгове

Документи
Повторен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи (отпадъци от черни метали – скрап) – частна държавна собственост, стопанисвани от ДА ДРВВЗ чрез ТД “Държавен резерв” (ТД ДР) гр. София, ТД ДР гр. Пловдив, ТД ДР гр. Плевен, ТД ДР гр. Бургас, ТД ДР гр. Варна и ТД ДР гр. Велико Търново. 07-10-2019 15:45:00 Изтеглете файл
Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи- частна държавна собственост в ТД ДР - гр. В. Търново 04-10-2019 15:08:54 Изтеглете файл
Конкурсна процедура за избор на участници в конкурс за избор на съхранител на млечни продукти - СБ в адм. области: София, Благоевград, Кюстендил, Перник, Ботевград, Варна, Добрич, Шумен и Силистра 15-10-2018 15:23:42 Изтеглете файл