Бюлетин за продажби

Търгове

Документи
Трети търг с явно наддаване за продажба на движими вещи (отпадъци от черни метали – скрап) – частна държавна собственост на ДА ДРВВЗ 02-08-2019 10:09:09 Изтеглете файл
Търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост на ДА ДРВВЗ, чрез ТД ДР Плевен 05-07-2019 13:50:14 Изтеглете файл
Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, стопанисвани от ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“ чрез ТД „Държавен резерв“ Пловдив, обявени за продажба съгласно заповед № РД-10-140/22.04.2019г. 11-06-2019 15:47:00 Изтеглете файл
Втори търг с тайно наддаване за определяне на купувачи за движими вещи – складова база Самоков,частна държавна собственост, управлявани от ДА „Държавен резерв и военновременни запаси”, чрез ТД „Държавен резерв” гр. София 31-05-2019 10:27:49 Изтеглете файл
Търг за продажба на движими вещи - частна държавна собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси", чрез Териториална дирекция „Държавен резерв" гр. София 27-05-2019 09:40:08 Изтеглете файл
Търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – частна собственост на ДА ДРВВЗ, чрез ТД ДР гр.Бургас 09-04-2019 10:08:05 Изтеглете файл
Конкурсна процедура за избор на участници в конкурс за избор на съхранител на млечни продукти - СБ в адм. области: София, Благоевград, Кюстендил, Перник, Ботевград, Варна, Добрич, Шумен и Силистра 15-10-2018 15:23:42 Изтеглете файл