Бюлетин за продажби

Търгове

Документи
Втори търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти чрез ТД ДР Варна - СБ Шумен 20-09-2018 09:44:01 Изтеглете файл
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти чрез ТД ДР Варна - с. Царевци 12-09-2018 09:51:54 Изтеглете файл
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти чрез ТД ДР Плевен - Складова база гр. Враца 05-09-2018 11:06:08 Изтеглете файл
Обява за трети търг с явно наддаване за продажба на излишни и негодни движими вещи - чрез ТД ДР Варна 27-08-2018 13:25:57 Изтеглете файл
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти чрез ТД ДР Плевен - Складова база гр. Берковица 24-08-2018 11:48:15 Изтеглете файл
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти чрез ТД ДР Пловдив - Складова база гр. Пещера 23-08-2018 11:43:35 Изтеглете файл
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти чрез ТД ДР Пловдив - Складова база гр. Карлово 21-08-2018 12:02:38 Изтеглете файл
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти чрез ТД ДР Пловдив - Складова база гр. Казанлък 15-08-2018 11:56:01 Изтеглете файл
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти чрез ТД ДР Плевен, с. Пещерна 07-08-2018 10:05:05 Изтеглете файл
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти чрез ТД ДР Плевен - „Складова база – зърнени храни“ в с. Дебово 30-07-2018 11:02:34 Изтеглете файл
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти чрез ТД ДР Плевен - Складова база в гр. Летница 27-07-2018 10:28:37 Изтеглете файл
Търг с явно наддаване за продажба на движими вещи чрез ТД ДР гр. Бургас 13-07-2018 09:22:52 Изтеглете файл
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти чрез ТД ДР Варна - СБ Шумен 11-07-2018 10:39:32 Изтеглете файл
Обявление за продажба на движими вещи чрез ТД ДР - Пловдив 09-07-2018 17:06:12 Изтеглете файл
Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на складова база в с. Царевци чрез ТД ДР Варна 28-06-2018 10:05:19 Изтеглете файл