Бюлетин за продажби

Търгове

Документи
Трети търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, управлявани от ДА ДРВВЗ, чрез ТД ДР Плевен 30-12-2019 10:11:03 Изтеглете файл
Повторен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, стопанисвани от ДА ДРВВЗ 20-12-2019 10:46:41 Изтеглете файл
Продажба на движими вещи - частна държавна собственост, управлявани от ДА ДРВВЗ чрез ТД ДР София 13-12-2019 11:00:24 Изтеглете файл
Продажба на движими вещи - частна държавна собственост, управлявани от ДА ДРВВЗ гр. София чрез ТД ДР гр. Варна 06-12-2019 10:05:40 Изтеглете файл
Повторен търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, чрез ТД ДР Пловдив 27-11-2019 15:30:00 Изтеглете файл
Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи частна държавна собственост, управлявани от ДА ДРВВЗ, чрез ТД ДР Варна 25-11-2019 15:45:00 Изтеглете файл
Повторен търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи ТД Варна 11-11-2019 09:43:27 Изтеглете файл
Трети търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, управлявани от ДА ДРВВЗ, чрез ТД ДР Бургас 06-11-2019 15:15:00 Изтеглете файл
Повторен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, управлявани от ДА ДРВВЗ, чрез ТД ДР Плевен 06-11-2019 15:00:00 Изтеглете файл
Повторен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи (отпадъци от черни метали – скрап) – частна държавна собственост, стопанисвани от ДА ДРВВЗ чрез ТД “Държавен резерв” (ТД ДР) гр. София, ТД ДР гр. Пловдив, ТД ДР гр. Плевен, ТД ДР гр. Бургас, ТД ДР гр. Варна и ТД ДР гр. Велико Търново. 07-10-2019 15:45:00 Изтеглете файл
Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи- частна държавна собственост в ТД ДР - гр. В. Търново 04-10-2019 15:08:54 Изтеглете файл