Бюлетин за продажби

Търгове

Документи
Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, стопанисвани от ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“ чрез ТД „Държавен резерв“ Пловдив, обявени за продажба съгласно заповед № РД-10-140/22.04.2019г. 24-04-2019 09:51:22 Изтеглете файл
Трети търг за отдаване под наем на СБ Враца 19-04-2019 13:15:13 Изтеглете файл
Търг с тайно наддаване за възмездно отдаване под наем на обособена част с площ - 4 281 кв. м. от СБ в гр. Пещера 15-04-2019 15:49:47 Изтеглете файл
Търг с тайно наддаване за възмездно отдаване под наем на обособена част с площ - 6 212 кв. м. от СБ в гр. Пещера 15-04-2019 15:46:53 Изтеглете файл
Търг с тайно наддаване за възмездно отдаване под наем на обособена част с площ - 7201 кв. м. от СБ в гр. Карлово 15-04-2019 15:40:04 Изтеглете файл
Търг с тайно наддаване за възмездно отдаване под наем на обособена част с площ - 840 кв. м. от СБ в гр. Карлово 15-04-2019 15:35:56 Изтеглете файл
Търг с тайно наддаване за възмездно отдаване под наем на обособена част с площ – 10 010 кв. м. от СБ гр. Казанлък 10-04-2019 10:07:20 Изтеглете файл
Търг с тайно наддаване за възмездно отдаване под наем на обособена част с площ – 2800 кв. м. от СБ гр. Казанлък 10-04-2019 10:05:20 Изтеглете файл
Търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – частна собственост на ДА ДРВВЗ, чрез ТД ДР гр.Бургас 09-04-2019 10:08:05 Изтеглете файл
Трети търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот чрез ТД ДР Плевен, СБ Берковица 08-04-2019 10:32:51 Изтеглете файл
Трети търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот чрез ТД ДР Плевен, СБ Пещерна 05-04-2019 10:13:33 Изтеглете файл
Трети търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот чрез ТД ДР Плевен, ЗБ Дебово 27-03-2019 09:30:23 Изтеглете файл
Трети търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот чрез ТД ДР Плевен СБ Летница 21-03-2019 11:35:00 Изтеглете файл
Трети търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти чрез ТД ДР София, СБ Разлог 20-03-2019 14:29:23 Изтеглете файл
Конкурсна процедура за избор на участници в конкурс за избор на съхранител на млечни продукти - СБ в адм. области: София, Благоевград, Кюстендил, Перник, Ботевград, Варна, Добрич, Шумен и Силистра 15-10-2018 15:23:42 Изтеглете файл