Бюлетин за продажби

Търгове

Документи
Търг с явно наддаване за продажба на движими вещи чрез ТД ДР гр. Бургас 13-07-2018 09:22:52 Изтеглете файл
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти чрез ТД ДР Варна 11-07-2018 10:39:32 Изтеглете файл
Обявление за продажба на движими вещи чрез ТД ДР - Пловдив 09-07-2018 17:06:12 Изтеглете файл
Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на складова база в с. Царевци, община Аврен, Варненска област с обща площ от 14576 кв. м, чрез Териториална дирекция „Държавен резерв“ – гр. Варна 28-06-2018 10:05:19 Изтеглете файл
Обява втори търг с явно наддаване за продажба на излишни и негодни движими вещи чрез ТД „Държавен резерв”, гр. Варна 14-06-2018 15:06:26 Изтеглете файл
Прекратяване на тръжна процедура за отдаване по наем на складова база в с. Долно Албаново, област Велико Търново 13-06-2018 16:55:37 Изтеглете файл
Търг с явно наддаване за продажба на излишни и негодни движими вещи – частна държавна собственост – стопанисвани от ДА ДРВВЗ чрез ТД „Държавен резерв” Бургас, ТД „Държавен резерв” Варна, ТД „ТД „Държавен резерв” Велико Търново, ТД „Държавен резерв” гр. София ТД „Държавен резерв” Плевен и ТД „Държавен резерв“ Пловдив 04-06-2018 11:20:03 Изтеглете файл
Обява за търг с тайно наддаване за определяне на наемател на недвижими имоти в с.Долно Албаново, община Русе, област Русе 11-05-2018 13:37:14 Изтеглете файл
Обява за търг с явно наддаване за продажба на излишни и негодни движими вещи - частна държавна собственост, управлявани от агенцията, чрез ТД „Държавен резерв”, гр. Варна 09-05-2018 11:41:20 Изтеглете файл
Обява за трети търг с явно наддаване за продажба на излишни и негодни движими вещи - частна държавна собственост, управлявани от агенцията, чрез ТД „Държавен резерв”, гр. Плевен 25-04-2018 10:01:13 Изтеглете файл
Повторен търг с тайно наддаване чрез ТД „Държавен резерв” гр. Пловдив 11-04-2018 10:19:19 Изтеглете файл
Търг с тайно наддаване чрез ЦТБ - с.Соколово 29-03-2018 09:48:45 Изтеглете файл
Търг с явно наддаване чрез ТД „Държавен резерв” гр. Плевен 23-03-2018 10:38:24 Изтеглете файл
Търг с явно наддаване чрез ТД „Държавен резерв” гр. Плевен 19-02-2018 10:14:26 Изтеглете файл
Търг с тайно наддаване чрез ТД Пловдив 16-01-2018 10:00:00 Изтеглете файл
Търг с тайно наддаване чрез ТД ДР Велико Търново 22-12-2017 10:21:00 Изтеглете файл
Заповед за прекратяване на търг за избор на съхранител на млечни продукти 30-10-2017 10:56:01 Изтеглете файл
Конкурс за избор на съхранители на млечни продукти 03-10-2017 10:49:55 Изтеглете файл
Търг с тайно наддаване чрез ТД Велико Търново 21-08-2017 12:06:18 Изтеглете файл
Търг с тайно наддаване за продажба на излишни и негодни движими вещи чрез ТД Пловдив 19-05-2017 09:22:15 Изтеглете файл
Обява, заповед и приложения за търг с явно наддаване чрез ТД Велико Търново 15-03-2017 09:34:47 Изтеглете файл
Избор на съхранител на нефтопродукти 21-02-2017 15:59:49 Изтеглете файл
Прекратяване на конкурс - нефтопродукти 05-01-2017 14:09:51 Изтеглете файл