Бюлетин за продажби

Търгове

Документи
Трети търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, управлявани от ДА ДРВВЗ, чрез ТД ДР Бургас 21-10-2019 09:27:08 Изтеглете файл
Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи частна държавна собственост, управлявани от ДА ДРВВЗ, чрез ТД ДР Варна 17-10-2019 09:56:21 Изтеглете файл
Повторен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, управлявани от ДА ДРВВЗ, чрез ТД ДР Плевен 14-10-2019 09:47:41 Изтеглете файл
Повторен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи (отпадъци от черни метали – скрап) – частна държавна собственост, стопанисвани от ДА ДРВВЗ чрез ТД “Държавен резерв” (ТД ДР) гр. София, ТД ДР гр. Пловдив, ТД ДР гр. Плевен, ТД ДР гр. Бургас, ТД ДР гр. Варна и ТД ДР гр. Велико Търново. 07-10-2019 15:45:00 Изтеглете файл
Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи- частна държавна собственост в ТД ДР - гр. В. Търново 04-10-2019 15:08:54 Изтеглете файл
Конкурсна процедура за избор на участници в конкурс за избор на съхранител на млечни продукти - СБ в адм. области: София, Благоевград, Кюстендил, Перник, Ботевград, Варна, Добрич, Шумен и Силистра 15-10-2018 15:23:42 Изтеглете файл