Бюлетин за продажби

Търгове

Документи
Обява за продажба на минерална вода по реда на чл. 14, ал. 4 от НУРПДРВВЗ 08-01-2019 15:28:17 Изтеглете файл
Търг с тайно наддаване за продажба на излишни и негодни движими вещи - частна държавна собственост, управлявани от агенцията, чрез ТД ДР София, СБ Ботевград и СБ Самоков 07-01-2019 14:08:44 Изтеглете файл
Повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти чрез ТД ДР София, СБ Разлог 19-12-2018 09:49:28 Изтеглете файл
Повторен търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи в СБ - гр.Разлог 10-12-2018 10:15:34 Изтеглете файл
Конкурсна процедура за избор на участници в конкурс за избор на съхранител на млечни продукти - СБ в адм. области: София, Благоевград, Кюстендил, Перник, Ботевград, Варна, Добрич, Шумен и Силистра 15-10-2018 15:23:42 Изтеглете файл