Бюлетин за продажби

Брокери на ДА ДРВВЗ

Стокови борси

Име

Телефон

Факс

Е-mail

   "Софийска стокова борса" АД

02 952 62 12

02 952 62 32

www.sce-bg.com

   "Българска стокова борса" АД

02 423 14 49

02 423 09 61

www.bce-bg.bg

   "Национална стокова борса" АД

032 62 80 86

032 62 80 86

www.pce.com

 

Брокери на ДА ДРВВЗ

Име

Телефон

Факс

Е-mail

    Калоян Фърчев

  0884 345 442

 

farchev@gmail.com

    Иван Иванов

  0888 948 432

  

ivan.vencislavov@gmail.com

    Кристина Костадинова

  0898 304 075

 

k.kostadinova@yahoo.com